«صحن بارونی» رونمایی شد

در مراسم قرار هشتم که با حضور خادمین حرم رضوی و خادمیاران استان از سرود «صحن بارونی» رونمایی شد.

این سرود با حمایت دفتر کانون‌های خدمت رضوی استان یزد وسوی گروه سرود فجر جاوید تولید شده است.

 شعر این سرود از بانوی هنرمند عالیه مهرابی از شعرای برتر استان یزد، مسئول کانون خادمان شعر و ادب کانون‌های خدمت رضوی است.

آهنگسازی و تنظیم این سرود زیبا را هم سیدصادق آتشی از هنرمندان خوب استان یزد بر عهده دارد.

سرود «صحن بارونی» روایتی لطیف از ارادت زائرین استان یزد به ساحت مقدس امام رضا(ع)، در قالب شعر و سرود با پیرایه‌ای شاد است.

در مراسم قرار هشتم که با حضور خادمین حرم رضوی و خادمیاران استان از سرود «صحن بارونی» رونمایی شد.

این سرود با حمایت دفتر کانون‌های خدمت رضوی استان یزد وسوی گروه سرود فجر جاوید تولید شده است.

 شعر این سرود از بانوی هنرمند عالیه مهرابی از شعرای برتر استان یزد، مسئول کانون خادمان شعر و ادب کانون‌های خدمت رضوی است.

آهنگسازی و تنظیم این سرود زیبا را هم سیدصادق آتشی از هنرمندان خوب استان یزد بر عهده دارد.

سرود «صحن بارونی» روایتی لطیف از ارادت زائرین استان یزد به ساحت مقدس امام رضا(ع)، در قالب شعر و سرود با پیرایه‌ای شاد است.