خدام سلطان طوس(ع) از کارکنان دادگستری بافق، در روز قوه قضائیه تجلیل کردند

دادگستری شهرستان بافق در روز هفتم تیر، روز قوه قضاییه میزبان قدوم سفیران امام هشتم(ع) شد و از عطر پرچم گنبد این امام رئوف(ع) معطر گردید.

به گزارش خبرنگار دارالذکر؛ خدام امام رضا(ع) به مناسبت روز قوه قضائیه در دادگستری بافق حضور یافتند و با کارکنان این مجموعه دیدار و از آنان تجلیل و قدردانی کردند.

در این نشستِ امام رضایی، روحانی کاروان زیر سایه خورشید دقایقی کوتاه سخن گفت. در ادامه، این دیدار با طنین صلوات خاصه امام رضا(ع) و مدیحه‌سرایی یکی از خدام، حال و هوای مشهد گرفت.